BA THÁNG ĐẦU CỦA THAI KỲ (TAM CÁ NGUYỆT THỨ I)

Ba tháng đầu của thai kỳ là một khoảng thời gian tuyệt vời, đầy những thay đổi của cả bạn và em bé. Trong phần này, chúng tôi đề cập đến mọi vấn đề từ sự phát triển của thai trong 3 tháng đầu (hoặc 13 tuần đầu) cho đến những thay đổi ở cơ …

BA THÁNG ĐẦU CỦA THAI KỲ (TAM CÁ NGUYỆT THỨ I) Read More »